Hoe gaat dat?

Wanneer je gecoacht wordt  met inzet van een paard, merk je dat je minder vanuit je hoofd beredeneert en dat je ervaart in het hier en nu.  Je wordt door het  paard en de coach, geholpen je ervaring bewust te krijgen en je wordt gestimuleerd tot het vinden van jouw eigen oplossingen en mogelijkheden. Daarna experimenteer je met nieuw gedrag in contact met het paard en ervaar je opnieuw.

Ervaren

Je gaat in de coachsessie een opdracht  met het paard  doen. Bij het omgaan met en reageren op de situatie die dan ontstaat wordt er niet alleen een beroep gedaan op het denken, maar ook op jouw vaardigheden en hoe je omgaat met alles wat je daarbij ervaart. Alle zintuigen doen mee. Hierdoor kom je als vanzelf bij je eigen gevoel. Hierdoor kom je tot informatie die je vanuit jouw denken niet krijgt.


Waarom paarden?

Paarden zijn er zeer gevoelig voor hoe kuddeleden zich gedragen en wat er in hen omgaat, of het nu een paard of een mens is. Zij zijn immers zelf ook kuddedieren.  Een kuddegenoot die A zegt, B doet en C voelt is niet veilig. Paarden zullen dan ook altijd, ieder op zijn eigen manier, een directe reactie laten zien.


Coachvragen ontstaan als woorden, daden en gevoelens niet met elkaar in overeenstemming zijn. Bij het terugvinden van die overeenstemming is het paard de beste feedbackgever. Paarden helpen je in de coaching te focussen op de ervaring van de situatie en je bewust te zijn in het hier en nu.


Door in de leefomgeving van het paard, en daardoor 'out of the box' te zijn, word je uitgenodigd om op een andere manier naar situaties te kijken. Paarden treden anderen steeds opnieuw zonder oordeel, vanuit het hier en nu, tegemoet. Hierdoor stel je jezelf gemakkelijker open om tot  zelfbewustzijn te komen.


Oplossingsgericht

Coaching met een paard heeft als uitgangspunt dat de coachee de oplossing  voor zijn coachvragen zélf al in zich heeft. Het ervaren met behulp van een paard in plaats van erover praten, maakt het een heel doeltreffende coachingsmethode.